De volgende Wijchense sporters zijn toegelaten tot de Wall of Fame:

Theo Borsten

voetbal

Sportcarrière 1957 – 1967

Wil Giesbers

voetbal

Sportcarrière 1957 – 1965

Henk Knuiman sr.

motorcross

Sportcarrière 1963 – 1985

Rick Hilgers

voetbal

Sportcarrière 1988 – 1993

Janssen Twins

motorcross

Sportcarrière 1989 – 2001
Jacky en Wiljam Janssen

Claudia van Thiel

volleybal

Sportcarrière 1993 – 2003

Roy Makaay

voetbal

Sportcarrière 1993 – 2010

Wilfred Derks

judo

Sportcarrière 1995 – 1997

Fred Rutten

voetbal

Sportcarrière 1979 – 1992

Bob Teunissen

ijshockey

Sportcarrière 1996 – 2015

Criteria en spelregels:

  • De sporter is afkomstig uit of woonachtig in Wijchen.
  • De sporter is niet meer actief als wedstrijdsporter en heeft zijn actieve sportcarrière na 2014 beëindigd .
  • De sporter heeft gedurende zijn carrière aansprekende sportprestaties geleverd, die ertoe geleid hebben dat de sporter tenminste op regionaal niveau bekendheid geniet.
  • In de Wijchense samenleving staat de sporter bekend als sport-icoon.
  • Gedurende zijn carrière heeft de sporter altijd een positieve uitstraling gehad. De sporter staat buiten verdenking van betrokkenheid bij acties of handelingen die een negatieve status tot gevolg hebben.
  • De sporter kan worden gezien als een voorbeeld voor de jeugd en de sport in z’n algemeenheid.
  • De toevoeging aan de Wall of Fame kan ook postuum geschieden.

Iedereen kan een kandidaat voor de Wall of Fame aanmelden bij het bestuur van de Stichting Sportevenementen. Het bestuur toetst de kandidaat aan de criteria die zijn opgesteld en besluit of de kandidaat aan de jury wordt voorgedragen. De jury bepaalt uiteindelijk één keer per 3 jaar of zij een voorgedragen kandidaat toevoegen aan de roemruchte Wall of Fame van Wijchense sporters. Bekendmaking hiervan vindt plaats tijdens de gala-avond op zaterdag 27 januari 2018.

De Wall of Fame is te bekijken in ’t Mozaïek, Campuslaan 6 Wijchen.

De Sportverkiezingen Wijchen worden mede mogelijk gemaakt door:

 

De Sportverkiezingen Wijchen worden mede mogelijk gemaakt door: